مشخصات شرکت

  • نام شـــركت: شركت مهندسی و احداث آريا حديد معادن و فلزات
  • رئیس هیئت مدیره: شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات به نمایندگی محمدرضا طاهری شهرآئینی
  • مدیر عامل: غلامحسین عیدی نژاد
  • نایب رئیس هیئت مدیره: شرکت مهندسی فن آور فولادکار الوند به نمایندگی سعد شمس الدین
  • سایر اعضاي هيئت مديره:اردشیر صالحی ، عبدالرزاق حمیدیان و شرکت مهندسی فن آور صنعت مدائن به نمایندگی نوید شریفات
  • نــوع شركت: سهــامي خــاص
  • شمــاره ثبت: 307190
  • مكان تأسيس: تهـــران
  • این شرکت یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت MMTE میباشد