پروژه ها

از سال 86 تاکنون شرکت آریا حدید در پروژه های اساسی و مهمی فعالیت نموده است که برخی از آنها در حال اتمام و برخی دیگر ادامه دارد. مبلغ این پروژه ها جمعاً بالغ بر 450 میلیارد ریال میباشد. رشد روز افزون شرکت نشان دهنده توان کاری و عملیاتی مناسب و پتانسیل چشمگیر توسعه آن است. 
حوزه: 
نوع پروژه: 
محل: 
کارفرما: 
وضعیت پروژه: 
حوزه: 
نوع پروژه: 
محل: تهران- خیابان سئول
کارفرما: شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات
وضعیت پروژه: فعال
حوزه: 
نوع پروژه: 
محل: شهرک صنعتی اشتهارد
کارفرما: شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات (MMTE)
وضعیت پروژه: فعال
حوزه: احیا مستقیم
نوع پروژه: 
محل: 60 کیلومتری جاده سیرجان-شیراز در استان کرمان
کارفرما: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
وضعیت پروژه: فعال
حوزه: احیا مستقیم
نوع پروژه: 
محل: 60 کیلومتری جاده سیرجان-شیراز در استان کرمان
کارفرما: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
وضعیت پروژه: فعال
حوزه: 
نوع پروژه: 
محل: شهر میانه، راه آهن، جاده گلبوس، جنب فولاد آذربایجان
کارفرما: شرکت ملی فولاد ایران
وضعیت پروژه: فعال