پروژه ها

vپروژه احداث کارخانه احیاء مستقیم مگامدول گوهر

کارفرما اصلی : شرکت  توسعه آهن و فولاد گل گهر

کارفرما طرف قرارداد : شرکت های مهندسی فن آوری معادن و فلزات(MMTE)

مشاور: شرکت مشاور و مهندسین برسو

شروع و خاتمه : اردیبهشت 1390–تیر 1396

محل اجرا : سیرجان

این پروژه بر مبنای تامین مالی،خدمات مهندسی،تامین کلیه تجهیزات(اسکلت فلزی ،مکانیکال،پایپینگ،برق،ابزار دقیق و نسوزکاری ،اجرای عملیات سیویل و ساختمان های صنعتی،نصب کامل تجهیزات) به اتمام رسید و نیز پیش راه اندازی و راه اندازی (EPCF) انجام شد.

 

 

 

vزیر ساخت های جمع آوری آب های سطحی سایت گل گهر سیرجان                 

کارفرما اصلی : شرکت  توسعه آهن و فولاد گل گهر

مشاور: شرکت مشاور و مهندسین برسو

شروع و خاتمه : شهریور 1397– تاکنون

محل اجرا : سیرجان

این پروژه شامل اجرای جاده ها،محوطه سازی و زیبا سازی جاده ها و زیر ساخت های جمع آوری آب های سطحی بخش شمال غربی مربوط به مسیرهای دسترسی،انبارهای گندله و آهن اسفنجی سایت شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر سیرجان می باشد.

vعملیات خاکی وتسطیح محوطه فولادسازی گل گهر

کارفرما اصلی : شرکت  توسعه آهن و فولاد گل گهر

کارفرما طرف قرارداد : شرکت های مهندسی فن آوری معادن و فلزات(MMTE)

مشاور: شرکت مشاور و مهندسین برسو

شروع و خاتمه : خرداد 1394– مهر 1394

محل اجرا : سیرجان

این پروژه شامل کلیه عملیات لازم برای انجام عملیات خاکی و تسطیح محوطه فولادسازی سایت گل گهر سیرجان بصورت مشارکت با شرکت MMTE  می باشد.

vپروژه احداث کارخانه احیاء مستقیم مگامدول کوثر   
کارفرما اصلی: شرکت  توسعه آهن و فولاد گل گهر

کارفرما طرف قرارداد : شرکت های مهندسی فن آوری معادن و فلزات(MMTE)

مشاور: شرکت مشاور و مهندسین برسو

 زمان شروع و خاتمه : اسفند  1392–تیر  1397

 محل اجرا : سیرجان

 این پروژه بر مبنای تامین مالی،خدمات مهندسی،تامین کلیه تجهیزات(اسکلت فلزی ،مکانیکال،پایپینگ،برق،ابزار دقیق و نسوزکاری ،اجرای عملیات سیویل و ساختمان های صنعتی،نصب کامل تجهیزات) و نیز پیش راه اندازی و راه اندازی (EPCF) به اتمام رسید و تحویل موقت شد.

vپروژه فولادسازی میانه 
کارفرما اصلی : شرکت ملی فولاد آذربایجان

کارفرما طرف قرارداد : شرکت مهندسی فن آوری معادن و فلزات(MMTE)

مشاور: شرکت پولاد

زمان شروع و خاتمه : مهر  1389– تاکنون

محل اجرا : میانه

     در این پروژه شرکت آریا حدید به عنوان عضو کنسرسیوم،اجرای عملیات سیویل ومعماری کلیه سازه ها و ساختمان صنعتی وجنبی و تاسیسات برقی و مکانیکال ساختمان های جنبی و اجرای جاده و پیاده روی و محوطه سازی کامل پروژه را شروع نمود و در سال 1393 از عضو کنسرسیوم خارج شده و به عنوان پیمانکار به کار خود ادامه داد. در حال حاضر در بخش اجرایی پروژه حدود 48درصد پیشرفت داشته است.

vپروژه نصب و راه اندازی تجهیزات فولاد اردکان 

 

کارفرما اصلی :  شرکت مجتمع فولاد اردکان

مشاور: شرکت وریا طرح پارس  

زمان شروع و خاتمه : دی  1396– تاکنون

محل اجرا : اردکان

موضوع این پیمان شامل نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات برق و ابزار دقیق،مکانیک،نسوز و پایپینگ نواحی اصلی پروژه احیاء مستقیم مجتمع فولاد می باشد.درحال حاضر عملیات نصب این پروژه حدود 95 درصد پیشرفت داشته است و در حال پیش راه اندازی و راه اندازی می باشد. 

vاجرای عملیات سیویل پروژه فولاد اردکان 
  کارفرما اصلی : شرکت مجتمع فولاد اردکان

   مشاور: شرکت وریا طرح پارس  

زمان شروع و خاتمه : خرداد  1398– مهر 1398

 محل اجرا : اردکان

موضوع این پیمان شامل انجام کلیه کارهای باقیمانده عملیات سیویل و کف سازی پروژه احیاء مستقیم مجتمع فولاد اردکان در کلیه نواحی از جمله انباشت و برداشت و چاه های آب و خط گاز و تصفیه خانه ها می ‌باشد.

vپروژه احیاء مستقیم مگامدول تربت حیدریه 
 کارفرما اصلی : شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه
  کارفرما طرف قرارداد : شرکت مهندسی فن آورمعادن وفلزات(MMTE)

مشاور: شرکت مشاور و مهندسین برسو

  زمان شروع و خاتمه : شهریور  1397– تاکنون

  محل اجرا : تربت حیدریه

      اجرای عملیات سیویل و ساختمان ها ،تهیه و ساخت کلیه اسکلت فلزی های ناحیه های اصلی پروژه و نصب کلیه تجهیزات و اسکلت فلزی و نیز همکاری در راه اندازی واحد احیاء مگامدول تربت حیدریه واقع در استان خراسان رضوی برعهده شرکت آریا حدید می باشد.

vپروژه احیاء مستقیم مگامدول زمزم 3  
 کارفرما اصلی: شرکت فولاد خوزستان اهواز

 کارفرما طرف قرارداد : شرکت مهندسی فن آورمعادن وفلزات(MMTE)

مشاور: شرکت پیشگامان توسعه فولاد جنوب      

زمان شروع و خاتمه : آبان 1397– تاکنون

محل اجرا : اهواز

 موضوع این پروژه ،اجرای کامل عملیات سیویل و ساختمان ها،تهیه و ساخت و نصب اسکلت فلزی، نصب کلیه تجهیزات (اعم از مکانیکی ،برقی،ابزاردقیق،اتوماسیون ،پایپینگ ،نسوزکاری) و پیش راه اندازی و همکاری در راه اندازی می باشد.

vپروژه کولینگ تاور (برج خنک کننده 278 
 کارفرما : شرکت فولاد خوزستان اهواز

کارفرما طرف قرارداد : شرکت مهندسی فن آورمعادن وفلزات(MMTE)    

مشاور : شرکت پیشگامان توسعه فولاد جنوب

زمان شروع و خاتمه : تیر 1398– تاکنون

محل اجرا : اهواز

     این پروژه شامل اجرای عملیات سیویل وساختمان های برج خنک کننده،پمپ خانه،اتاق برق،اتاق تزریق شیمیایی و فیلترهای شنی،محوطه سازی،تامین واجرای تاسیسات مکانیکی،برقی و ابزار دقیق و همکاری در راه اندازی یک واحد برج خنک کننده به شماره 278 در حال اجرا می باشد.

vپروژه دمونتاژ واحد هماتیت گل گهر 
  کارفرما اصلی: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان

 کارفرما طرف قرارداد : شرکت مهندسی فن آورمعادن وفلزات(MMTE)

مشاور: شرکت پیشگامان توسعه فولاد جنوب      

 زمان شروع و خاتمه : شهریور 1398– تاکنون

 محل اجرا : اهواز

در این پروژه نظارت خدمات مدیریت پیمان ،نظارت براجرای دمونتاژ وجابجایی کارخانه و کلیه تاسیسات و ساختمان های کارخانه بازیابی واحد هماتیت بر عهده شرکت آریا حدید می باشد.

 

.

 

 

 

 

حوزه: 
نوع پروژه: 
محل: 
کارفرما: 
وضعیت پروژه: 
حوزه: 
نوع پروژه: 
محل: تهران- خیابان سئول
کارفرما: شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات
وضعیت پروژه: فعال
حوزه: 
نوع پروژه: 
محل: شهرک صنعتی اشتهارد
کارفرما: شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات (MMTE)
وضعیت پروژه: فعال
حوزه: احیا مستقیم
نوع پروژه: 
محل: 60 کیلومتری جاده سیرجان-شیراز در استان کرمان
کارفرما: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
وضعیت پروژه: فعال
حوزه: احیا مستقیم
نوع پروژه: 
محل: 60 کیلومتری جاده سیرجان-شیراز در استان کرمان
کارفرما: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
وضعیت پروژه: فعال
حوزه: 
نوع پروژه: 
محل: شهر میانه، راه آهن، جاده گلبوس، جنب فولاد آذربایجان
کارفرما: شرکت ملی فولاد ایران
وضعیت پروژه: فعال