پروژه فولاد سازی میانه

  • محل: شهر میانه، راه آهن، جاده گلبوس، جنب فولاد آذربایجان
  • اهداف: انجام مطالعات و برآورد زمین، تجهیز کارگاه، سیویل و ساختمان، ساخت اسکلت فلزی کارخانه فولاد میانه
  • کارفرما: شرکت ملی فولاد ایران
  • وضعیت پروژه: فعال
  • درصد پیشرفت: 58%
  • تاریخ عقد قرارداد: فروردين 1387
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: فروردين 1387
پروژه فولاد سازی میانه

شرح پروژه:

انجام مطالعات و برآورد زمین، تجهیز کارگاه، سیویل و ساختمان، ساخت اسکلت فلزی کارخانه فولاد میانه