پروژه مگا مدول کوثر

  • حوزه: احیا مستقیم
  • محل: 60 کیلومتری جاده سیرجان-شیراز در استان کرمان
  • اهداف:  مطالعه و برآورد زمین، تجهیز کارگاه، سیویل و ساختمان، ساخت نصب اسکلت فلزی، نصب تجهیزات، حمل و نقل
  • کارفرما: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
  • وضعیت پروژه: فعال
  • درصد پیشرفت: 56%
  • تاریخ عقد قرارداد: بهمن 1392
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: بهمن 1392
پروژه مگا مدول کوثر

شرح پروژه: