پروژه مگا مدول گوهر

  • حوزه: احیا مستقیم
  • محل: 60 کیلومتری جاده سیرجان-شیراز در استان کرمان
  • اهداف: انجام مطالعات و برآورد زمین، تجهیز کارگاه، سیویل و ساختمان، ساخت اسکلت فلزی، نصب اسکلت فلزی، نصب تجهیزات، حمل و نقل
  • کارفرما: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
  • وضعیت پروژه: فعال
  • درصد پیشرفت: 98.5%
  • تاریخ عقد قرارداد: ارديبهشت 1390
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: ارديبهشت 1390
پروژه مگا مدول گوهر

شرح پروژه: