بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

امروزه به دنبال توسعه صنایع، پیشرفت صنعتی و فن آوری، ورود ماشین‌آلات، دستگاه‌ها و سیستم‌ها در کنار آثار مثبت و ارزشمند خود با آثار و عوارض ناگواری نیز همراه بوده است. عوارضی نظیر حوادث ناشی از کار، بیماری‌های شغلی و آسیب‌های وارد شده به محیط زیست که بیش از پیش زندگی انسان و به ویژه کارکنان را مورد تهدید قرار داده است. که دیگر، تنها رعایت قوانین قدیمی و اصول بدیهی، برای رهایی از بروز حادثه‌ها و مخاطرات فاجعه‌آفرین کفایت نمی‌کند.

لذا برای حفظ و حراست از نیروی انسانی که مهمترین عامل اعتلای یک تشکیلات است و در جهت بقای محیط زیست و جلوگیری از خسارت وارده به تجهیزات و تأسیسات و برای خاتمه دادن به تمامی دغدغه‌های محتمل، استراتژی HSE پا به عرصه وجود نهاد تا یک رویکرد منظم،‌ نسبت به کاهش مخاطرات و به حداکثر رساندن حوادث محیط کار را ارائه دهد.

طی سالیان گذشته، تلاش‌های بسیاری جهت تأمین ایمنی در محیط کاری مجموعه ما صورت گرفته است و مدت‌هاست موضوع حفاظت از سلامت نیروی كار، در اولویت‌های ما قرار گرفته است. لذا در اجرای سیستم ایمنی و بهداشت شغلی و همچنین محیط زیست، به استانداردهای بین‌المللی از جمله استاندارد ISO 45001:2018 ‌،  ISO 14001:2015توجه ویژه‌ای معطوف داشته‌ایم.