پروژه مدیریت پیمان ساخت مهمانسرا

کارفرماشرکت MMTE (مهندسی فن آور معادن و فلزات)
پیمانکارآریاحدید
مشاورMMTE
شروع خرداد 1401
خاتمه تاکنون
محل اجراسیرجان
توضیحات اجرای کامل عملیات از سیویل، معماری، مکانیکال، الکتریکال، ابزار دقیق و پایپینگ یک مجتمع آپارتمان مسکونی، به عنوان مهمانسرای کارفرما در شهرستان سیرجان استان کرمان