01 پـروژه احداث کارخانه احیاء مستقیم مگامدول گل گهر

کارفرما: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

پیمانکار: کنسرسیوم شرکتهای آر یاحدید، MMTE، مدائن و فولاد کار

مشاور: شرکت مهندسین مشاور برسو

شروع و خاتمه: ارديبهشت 1390- تير 1396

محل اجرا: سیرجان

این پروژه بر مبنای خدمات مهندسی، ساخت اسکلت فلزی و نصب کلیه تجهیزات (اسکلت فلزی، مکانیکال، پایپینگ، برق، ابزار دقیق و نسوزکاری، اجرای عملیات سیویل و ساختمان های صنعتی، نصب کامل تجهیزات) به اتمام رسید و نیز پیش راه اندازی و راه اندازی پروژه انجام شد.


02 پروژه احداث کارخانه احیاء مستقیم مگامدول کوثر

کارفرما: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

پیمانکار: کنسرسیوم شرکتهای آر یاحدید، MMTE، مدائن و فولادکار

مشاور: شرکت مهندسین مشاور برسو

شروع و خاتمه: اسفند 1392- تير 1397

محل اجرا: سیرجان

این پروژه بصورت EPCF و بر مبنای تامین مالی،خدمات مهندسی،ساخت اسکلت فلزی و نصب کلیه تجهیزات (اسکلت فلزی ،مکانیکال،پایپینگ،برق،ابزار دقیق و نسوزکاری ،اجرای عملیات سیویل و ساختمان های صنعتی،نصب کامل تجهیزات) و نیز پیش راه اندازی و راه اندازی پروژه به اتمام رسید و تحویل موقت شد.


03 پروژه فولاد سازی میانه

کارفرما: شرکت ملی فولاد آذربایجان

پیمانکار: شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات (MMTE)

مشاور: شرکت پوالد

شروع و خاتمه: مهر 1389- تاکنون

محل اجرا: میانه

در این پروژه شرکت آریا حدید به عنوان عضو کنسرسیوم، اجرای عملیات سیویل و معماری کلیه سازه‌ها و ساختمان صنعتی وجانبی و تاسیسات برقی و مکانیکال ساختمان‌های جانبی و اجرای جاده و پیاده رو و محوطه‌سازی کامل پروژه را شروع نمود و در سال 1393 از عضو کنسرسیوم خارج شده و به عنوان پیمانکار به کار خود ادامه داد. در حال حاضر در بخش اجرایی پروژه حدود ۶۷ درصد پیشرفت داشته است.


04 پروژه احیاء مستقیم مگامدول زمزم 3

کارفرما: شرکت فولاد خوزستان

پیمانکار: شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات (MMTE)

مشاور: شرکت مهندسین مشاورپیشگامان فولاد جنوب

شروع و خاتمه: آبان 1397- تاکنون

محل اجرا: اهواز

موضوع این پروژه ،اجرای کامل عملیات سیویل و ساختمان ها،تهیه و ساخت و نصب اسکلت فلزی، نصب کلیه تجهیزات (اعم از مکانیکی، برقی ،ابزاردقیق،  اتوماسیون، پایپینگ، نسوزکاری) و پیش راه اندازی و همکاری در راه اندازی می باشد. این در حال حاضر حدود ۳۸ درصد پیشرفت دارد.


05 پروژه احیا مستقیم مگامدول طوبی

کارفرما: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

پیمانکار: کنسرسیوم شرکت های آریاحدید، MMTE ، مدائن و فولادکار ( کنسرسیوم)

مشاور: شرکت مهندسین مشاور برسو

شروع و خاتمه: اسفند 1399- تاکنون

این پروژه بصورت EPCF و برمبنای تامین مالی، خدمات مهندسی، ساخت اسکلت فلزی و نصب کلیه تجهیزات (اسکلت فلزی، مکانیکال، پایپینگ، برق، ابزاردقیق و نسوزکاری) اجرای عملیات سیویل و ساختمان های صنعتی، نصب کامل تجهیزات و نیز پیش راه اندازی و راه اندازی یک واحد احیا مستقیم با ظرقیت تولید ساالنه 1/85 میلیون تن بر سال می‌باشد.


06 پروژه احیاء مستقیم مگامدول تربت حیدریه

کارفرما: شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه

پیمانکار: شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات (MMTE)

مشاور: شرکت مهندسین مشاور برسو

شروع و خاتمه: شهريور 1397- فروردين 1401

محل اجرا: تربت حیدریه

اجرای عملیات سیویل و ساختمان ها ،تهیه و ساخت کلیه اسکلت فلزی های ناحیه های اصلی پروژه و نصب کلیه تجهیزات و اسکلت فلزی و نیز همکاری در راه اندازی واحد احیاء مگامدول تربت حیدریه واقع در استان خراسان رضوی برعهده شرکت آریا حدید می باشد.


07 پروژه احیا مستقیم جهان فولاد ۲ سیرجان

کارفرما: شرکت جهان فولاد سیرجان

پیمانکار: کنسرسیوم شرکت های آریاحدید، MMTE

مشاور: شرکت مهندسین مشاور کانی مس

شروع و خاتمه: آذر 1389- تاکنون

محل اجرا: سیرجان

این پروژه انجام کلیه عمیات معماری، نصب و اجرای کلیه تجهیزات و تاسیسات (مکانیکال، پایپینگ، برق، ابزاردقیق و ...) و نیز پیش راه اندازی و همکاری در راه اندازی برای احداث کامل یک واحد احیا مستقیم با تکنولوژی میدرکس به ظرفیت تولید سالانه ۹۶۰ هزار تن در سال می‌باشد.


08 پروژه کولینگ تاور (بر ج خنک کننده 278)

کارفرما: شرکت فولاد خوزستان

پیمانکار: شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات (MMTE)

مشاور: شرکت مهندسین مشاورپیشگامان فولاد جنوب

شروع و خاتمه: تير 1398- تاکنون

محل اجرا: اهواز

این پروژه شامل اجرای عملیات سیویل و ساختمان های برج خنک کننده، پمپ خانه، اتاق برق، اتاق تزریق شیمیایی و فیلترهای شنی، محوطه سازی، تامین واجرای تاسیسات مکانیکی، برقی و ابزار دقیق و همکاری در راه اندازی یک واحد بر ج خنک کننده به شماره 278 در حال اجرا می‌باشد.


09 پروژه فولاد سازی میانه قرارداد مدیریت پیمان خرید اسکلت فلزی پروژه فولاد سازی میانه

کارفرما: شرکت ملی فولاد آذربایجان

پیمانکار: شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات (MMTE)

شروع و خاتمه: فروردين 1396- مرداد 1401

محل اجرا: میانه

این شرکت در خصوص انجام خدمات تهیه نقشه‌های شاپ،نظارت برساخت و حمل اسکلت فلزی به سایت و کلیه امور خدمات بازرسی به عنوان دستگاه نظارت، قراردادی با شرکت MMTE منعقد نمود.


10 قراداد تامین نیرو وخدمات کارگاهی پروژه فولاد سازی میانه

کارفرما: مجتمع فولاد آذربایجان ( مشاور مهندسین پولاد)

پیمانکار: شرکت مهندسی و احداث آر یاحدید معادن و فلزات

مشاور: تامین نیرو

شروع و خاتمه: مهر 1397- تاکنون

محل اجرا: میانه

با توجه به اجرای کامل عملیات سیویل و نظارت بر عملیات نصب کلیه تجهیزات توسط این شرکت ،شرکت مهندسی فن آورمعادن و فلزات (MMTE )درخصوص تامین نیرو در سایت و خدمات کارگاهی مورد نیاز جهت نظارت و کنترل دقیق تر انجام کارهای پروژه، قراردادی با شرکت آریاحدید معادن و فلزات منعقد نمود.


11 اجرای عملیات سیویل پروژه فولاد اردکان

کارفرما: شرکت مجتمع فولاد اردکان

مشاور: شرکت ور یا طرح پارس

شروع و خاتمه: خرداد 1398- مهر 1398

محل اجرا: اردکان

موضوع این پیمان شامل انجام کلیه کارهای باقیمانده عملیات سیویل و کف سازی پروژه احیاء مستقیم مجتمع فولاد اردکان در کلیه نواحی از جمله انباشت و برداشت و چاه های آب و خط گاز و تصفیه خانه‌ها می‌باشد.


12 پروژه نصب و راه اندازی تجهیزات فولاد اردکان

کارفرما: شرکت مجتمع فولاد اردکان

پیمانکار: شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات (MMTE)

مشاور: شرکت ور یا طرح پارس

شروع و خاتمه: دی 1396- شهريور 1399

محل اجرا: اردکان

موضوع این پیمان شامل اجرای عملیات نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات برق و ابزار دقیق، مکانیک، نسوز و پایپینگ نواحی اصلی پروژه احیاء مستقیم مجتمع فولاد می باشد.در شهریور ۹۹ این پروژه راه‌اندازی و تحویل گردید.


13 پروژه دمونتاژ واحد هماتیت گل گهر

کارفرما: شرکت مهندسی و صنعتی گل گهر

مشاور: شرکت فرا تحقیق سپاهان

شروع و خاتمه: شهريور 1398- تاکنون

محل اجرا: سیرجان

در این پروژه نظارت خدمات مدیریت پیمان ،نظارت براجرای دمونتاژ وجابجایی کارخانه و کلیه تاسیسات و ساختمان های کارخانه بازیابی واحد هماتیت بر عهده شرکت آریاحدید می باشد.


14 زیر ساخت های جمع آوری آب های سطحی سایت گل گهر سیرجان

کارفرما: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

مشاور: شرکت مهندسین مشاور برسو

شروع و خاتمه: شهريور 1397- آذر 1398

محل اجرا: سیرجان

این پروژه شامل اجرای جادهها،محوطه سازی و زیبا سازی جادهها و زیر ساختهای جمـع آوری آب هـای سـطحی بخـش شـمال غربـی مربـوط بـه مسـیرهای دسترسـی،انبارهای گندله و آهن اسفنجی سایت شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر سیرجان میباشد.


15 عملیات خاکی وتسطیح محوطه فولاد سازی گل گهر

کارفرما: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

پیمانکار: کنسرسیوم شرکتهای آر یاحدید، MMTE، مدائن و فولادکار

مشاور: شرکت مهندسین مشاور برسو

شروع و خاتمه: خرداد 1394- مهر 1394

محل اجرا: سیرجان

این پروژه شامل کلیه عملیات الزم برای انجام عملیات خاکی و تسطیح محوطه فوالدسازی سایت گل گهر سیرجان بصورت مشارکت با شرکت MMTE می‌باشد.


16 پروژه مدیریت پیمان ساخت مهمانسرا

کارفرما: شرکت MMTE (مهندسی فن آور معادن و فلزات)

پیمانکار: آریاحدید

مشاور: MMTE

شروع و خاتمه: خرداد 1401- تاکنون

محل اجرا: سیرجان

اجرای کامل عملیات از سیویل، معماری، مکانیکال، الکتریکال، ابزار دقیق و پایپینگ یک مجتمع آپارتمان مسکونی، به عنوان مهمانسرای کارفرما در شهرستان سیرجان استان کرمان


تصاویر پروژه ها