اجرای عملیات سیویل پروژه فولاد اردکان

کارفرماشرکت مجتمع فولاد اردکان
مشاورشرکت ور یا طرح پارس
شروع خرداد 1398
خاتمه مهر 1398
محل اجرااردکان
توضیحات موضوع این پیمان شامل انجام کلیه کارهای باقیمانده عملیات سیویل و کف سازی پروژه احیاء مستقیم مجتمع فولاد اردکان در کلیه نواحی از جمله انباشت و برداشت و چاه های آب و خط گاز و تصفیه خانه‌ها می‌باشد.