پروژه احداث کارخانه احیاء مستقیم مگامدول کوثر

کارفرماشرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
پیمانکارکنسرسیوم شرکتهای آر یاحدید، MMTE، مدائن و فولادکار
مشاورشرکت مهندسین مشاور برسو
شروع اسفند 1392
خاتمه تير 1397
محل اجراسیرجان
توضیحات

این پروژه بصورت EPCF و بر مبنای تامین مالی،خدمات مهندسی،ساخت اسکلت فلزی و نصب کلیه تجهیزات (اسکلت فلزی ،مکانیکال،پایپینگ،برق،ابزار دقیق و نسوزکاری ،اجرای عملیات سیویل و ساختمان های صنعتی،نصب کامل تجهیزات) و نیز پیش راه اندازی و راه اندازی پروژه به اتمام رسید و تحویل موقت شد.