پروژه فولاد سازی میانه

کارفرماشرکت ملی فولاد آذربایجان
پیمانکارشرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات (MMTE)
مشاورشرکت پوالد
شروع مهر 1389
خاتمه تاکنون
محل اجرامیانه
توضیحات

در این پروژه شرکت آریا حدید به عنوان عضو کنسرسیوم، اجرای عملیات سیویل و معماری کلیه سازه‌ها و ساختمان صنعتی وجانبی و تاسیسات برقی و مکانیکال ساختمان‌های جانبی و اجرای جاده و پیاده رو و محوطه‌سازی کامل پروژه را شروع نمود و در سال 1393 از عضو کنسرسیوم خارج شده و به عنوان پیمانکار به کار خود ادامه داد. در حال حاضر در بخش اجرایی پروژه حدود ۶۷ درصد پیشرفت داشته است.