پروژه کولینگ تاور (بر ج خنک کننده 278)

کارفرما شرکت فولاد خوزستان
پیمانکارشرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات (MMTE)
مشاورشرکت مهندسین مشاورپیشگامان فولاد جنوب
شروع تير 1398
خاتمه تاکنون
محل اجرااهواز
توضیحات این پروژه شامل اجرای عملیات سیویل و ساختمان های برج خنک کننده، پمپ خانه، اتاق برق، اتاق تزریق شیمیایی و فیلترهای شنی، محوطه سازی، تامین واجرای تاسیسات مکانیکی، برقی و ابزار دقیق و همکاری در راه اندازی یک واحد بر ج خنک کننده به شماره 278 در حال اجرا می‌باشد.