• صفحه نخست
  • پروژه ها
  • پروژه فولاد سازی میانه قرارداد مدیریت پیمان خرید اسکلت فلزی پروژه فولاد سازی میانه

پروژه فولاد سازی میانه قرارداد مدیریت پیمان خرید اسکلت فلزی پروژه فولاد سازی میانه

کارفرماشرکت ملی فولاد آذربایجان
پیمانکارشرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات (MMTE)
شروع فروردين 1396
خاتمه مرداد 1401
محل اجرامیانه
توضیحات

این شرکت در خصوص انجام خدمات تهیه نقشه‌های شاپ،نظارت برساخت و حمل اسکلت فلزی به سایت و کلیه امور خدمات بازرسی به عنوان دستگاه نظارت، قراردادی با شرکت MMTE منعقد نمود.