پـروژه احداث کارخانه احیاء مستقیم مگامدول گل گهر

کارفرماشرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
پیمانکارکنسرسیوم شرکتهای آر یاحدید، MMTE، مدائن و فولاد کار
مشاورشرکت مهندسین مشاور برسو
شروع ارديبهشت 1390
خاتمه تير 1396
محل اجراسیرجان
توضیحات

این پروژه بر مبنای خدمات مهندسی، ساخت اسکلت فلزی و نصب کلیه تجهیزات (اسکلت فلزی، مکانیکال، پایپینگ، برق، ابزار دقیق و نسوزکاری، اجرای عملیات سیویل و ساختمان های صنعتی، نصب کامل تجهیزات) به اتمام رسید و نیز پیش راه اندازی و راه اندازی پروژه انجام شد.